Dziedziczenie długów – jak odrzucić spadek z długami?

Dziedziczenie długów – jak odrzucić spadek z długami?

12 października 2018 Wyłącz przez admin

Sytuacje, w których dochodzi do dziedziczenia długu są niezwykle częste. Zabezpieczenie się przed koniecznością spłacania nie swoich zobowiązań możliwe jest dzięki zrzeczeniu się całego spadku. Jako że dziedziczenie dotyczy wszystkich zstępnych spadkobiercy, odpowiednie oświadczenie powinny złożyć nie tylko dzieci spadkodawcy, ale również małżonek, rodzice, wnuki, rodzeństwo i ich dzieci. Choć czas na odrzucenie spadku jest dość długi, to warto działać szybko i zdecydowanie, a także zadbać, by pozostali członkowie rodziny zostali poinformowaniu o ciążącym na nich zobowiązaniu.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Jeśli wiadomym jest, że spadkodawca pozostawił po sobie wyłączeni zadłużenia do spłacenia, korzystne dla spadkobiercy i jego rodziny będzie odrzucenie spadku. Należy to zrobić w terminie do 6. miesięcy od otrzymania informacji o tytule swojego powołania. Co ważne, nie złożenie żadnego oświadczenia będzie odebrane przez sąd, jako przyjęcie spadku, a za termin wyznaczający upłynięcie 6 miesięcy będzie dzień śmierci spadkodawcy. Bardzo istotne jest to, by upewnić się, że cała rodzina została powiadomiona o zaistniałej sytuacji i każda z osób, które objęte są dziedziczeniem udała się do sądu lub notariusza złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Oświadczenie po terminie – nie jest jeszcze za późno

Jeśli spadkobiorca nie złożył oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się, że dziedziczy spadek, ma prawo ubiegać się o przyjęcie wniosku. Musi jednak udowodnić, że przyczyną tego były groźby lub błędne ustalenie masy spadkowej. Jak tego dokonać? Należy wiedzieć, że termin na złożenie do sądu wniosku o uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie mija po 14 dniach od otrzymania listownego powiadomienia od sądu, że spadek został przez nas odziedziczony. Przekonanie sądu nie jest jednak łatwe. Należy udowodnić, że podjęło się wszelkie starania w celu ustalenia masy spadkowej, a przyczyną błędu był długotrwały brak kontaktu ze spadkodawcą jeszcze przed jego śmiercią lub też zatajenie przez niego długów.