Inflacja, czym jest oraz jakie ma dla nas znaczenie?

Inflacja, czym jest oraz jakie ma dla nas znaczenie?

1 marca 2019 Wyłącz przez admin

Rozmowom o wzroście cen oraz spadku siły nabywczej pieniądza towarzyszy zawsze termin inflacji. Na zjawisko to wpływ ma wiele czynników, a ciekawostką jest to, że można nią sterować. Jak tego dokonać? I jak nie popaść w skrajność prowadząc do deflacji?

Inflacja całkiem powszechna

Zjawisko inflacji nie powstaje w wyniku krótkich, pojedynczych zdarzeń. Proces ten jest długi i objawia się wzrostem poziomu cen w gospodarce narodowej, co prowadzi do utraty wartości pieniądza. Aby mówić o inflacji stan ten musi utrzymywać się przez dłuższy czas. Specjaliści twierdzą również, że wyłącznie bardzo wysoka inflacja jest dla gospodarki państwa niebezpieczna, natomiast dobrze na nią wpływa, gdy jej poziom utrzymuje się nieco więcej ponad normę. Aby zmierzyć zmiany poziomu cen tworzy się indeksy konsumpcyjne, dzięki którym ustalić można, jak kształtują się ceny już na poziomie produkcji towarów (ceny fabryczne) oraz podczas nabywania ich przez konsumentów (ceny hurtowe).

Jakie są przyczyny inflacji?

Źle prowadzona polityka banku centralnego ma znaczący wpływ na wystąpienie wysokiej inflacji w gospodarce. Bank może sterować inflacją wyznaczając sobie cele pośrednie, jakie chce takim działaniem osiągnąć, na przykład podwyższa stopy procentowe, by zachęcić konsumentów do oszczędności, zwłaszcza korzystania z lokat. Wpływ ma również stan gospodarki kraju oraz to, jak duży jest popyt konsumentów. Inflacja rośnie, kiedy banki mogą udzielać dużej ilości kredytów, z których pieniądze są inwestowane, a nie trzymane w depozytach.

Spadek cen również nie jest dobry dla gospodarki

Przeciwieństwem dla inflacji jest deflacja, czyli obniżenie cen i wzrost siły nabywczej pieniądza. Choć początkowo brzmi to korzystnie, to jednak ma bardzo negatywne skutki dla gospodarki kraju. Pierwsze zauważyć można w produkcji, której opłacalność spada, w wyniku czego maleją płace. Gospodarka spowalnia, ponieważ osoby inwestujące i kupujące odkładają swoje plany w nadziei, że ceny spadną jeszcze bardziej.