Pożyczki chwilówki dla zadłużonych – fakty i mity

Pożyczki chwilówki dla zadłużonych – fakty i mity

25 czerwca 2019 Wyłącz przez admin

Każdy, kto interesuje się zaciągnięciem zobowiązania powinien zdobyć wiedzę na temat pożyczek chwilówek. Choć korzystanie z ofert firm pożyczkowych jest obecnie bezpieczne, to zdobycie informacji na ich temat pozwoli dodatkowo pożyczyć korzystnie. W końcu oferty instytucji pozabankowych, choć podobne, jednak różnią się od siebie oprocentowaniem i kosztami pozaodsetkowymi.

FAKT: Pożyczki udzielane są osobom z zadłużeniami

Posiadanie niewielkich zadłużeń nie przekreśla możliwości otrzymania pożyczki chwilówki dla zadłużonych. Instytucje pozabankowe posiadają wiele ofert specjalnych dla tych, którzy spóźnili się z terminowym uregulowaniem raty lub ich historia kredytowa z powodu kłopotów finansowych w przeszłości nie prezentuje się dobrze. Dodatkowo pożyczki chwilówki dla zadłużonych mają taki sam proces przyznawania zobowiązania, jak i inne – charakteryzuje się minimum formalności, szybkim i rozpatrywaniem wniosku.

MIT: Pożyczki chwilówki dla zadłużonych wymagają dodatkowych zaświadczeń

Prawdą jest, że dochody muszą być odpowiednio duże, by w przypadku zadłużeń otrzymać zobowiązanie. Jednak nie trzeba dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów w postaci zaświadczeń od pracodawcy, wyciągu z konta bankowego z historią za ostatnie kilka miesięcy czy też deklaracji PIT. Wystarczy jedynie oświadczenie wnioskującego, w którym wskazuje wysokość i źródło dochodów.

FAKT: Oświadczenie jest alternatywą do sprawdzania baz

Instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania narzucony przez prawo. Art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) wskazuje, że:

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.”

Kolejny podpunkt mówi jednak o tym, że nie tylko sprawdzanie baz jest sposobem na ocenę ryzyka:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.1

1http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf